Válka Roseových je dobrým příkladem neřešeného konfliktu. Předám vám zkušenosti z prevence i řešení. Ať už se hádáte v práci, nebo doma, je vhodné zahájit snahy o naplnění svých vzájemných potřeb, smír včas. Postupu vyjednání nejlepšího možného řešení v daném čase a prostoru přes prostředníka (mediátora) se říká mediace. Dosažení dohody nemusí být v pozdějších fázích konfliktu jednoduché.

Jak dosáhnout smíru?

Sezení dvou, kteří se nemohou dohodnout ( například o splacení faktury, výživného, dodání služeb, nebo zboží) probíhá vždy 3 hodiny a může sezení být v čase i více. Jedná se o strukturovaný rozhovor vedoucí k vyjasnění si pojmů, pozic, potřeb a vytvoření plánu plnění. Většinou dojde ke zklidnění situace. Účast je vždy DOBROVOLNÁ.  A i ze zákona jsou mediátoři a účastníci jednání po vzájemné dohodě, zavázáni mlčenlivostí k třetím stranám.

Kde a kdy?

Objednané mediace se konají v pro-Story Nemysli, na adrese Kpt.Stránského 996, 9. patro s výtahem, stanice busu 224 Bryksova

Cena?

500,-Kč/h a protože na dohodu jsou dva tak cena je na účastníka.

 

Pro koho?

Zajímají mě hlavně preventivní intervence, tedy fáze konfliktu, kdy ještě není rozvod podán, ale doma je už dost dusno. Nebo se v obchodním vztahu nelze shodnout na dodávkách služeb, zboží, ale ještě to není u soudu. Ve firmě je hustá atmosféra kvůli neumytým lžičkám, nebo hlasité hudbě. Nejste si jistí, že se vás mediace týká a pomohla by vám? Zavolejte mi, napište, podíváme se spolu jaké jsou možnosti právě u vás.

 

Pokud budete chtít předcházet konfliktům, můžete začít s tréninkem nenásilné komunikace, nebo vnímání hranic ve vztazích. Budete pak více schopni hlubších rozhovorů a snadněji poznáte potřeby své, ale i druhých a tím předejdete konfliktům.

Mediaci nabízím i jako externí mediátorka  firmám, školám.

 

Přeji vám příjemné dny bez konfliktů!

Bára Johanna